Kerajaan PN Gagal Mengangkat Taraf Profesion Perguruan Di Malaysia

Sistem Pendidikan di Malaysia sememangnya dinamik kerana setiap kali bertukar Menteri akan berlaku lah beberapa perubahan kepada dasar sedia ada. Menjelang tahun 1980an, Dasar Pendidikan Kebangsaan berteraskan Falsafah Pendidikan Negara yang berpaksi kepada kepercayaan kepada Tuhan di perkenalkan bagi memastikan keseimbangan dalam komponen jasmani, emosi, rohani dan intelektual serta sosial…